Welkom op mijn website !

Mensen kunnen hulp zoeken voor zeer uiteenlopende redenen: emotionele moeilijkheden, relatieproblemen, verlies of andere ingrijpende ervaringen,...

Binnen mijn therapieën stel ik niet het probleem, maar de mens en al zijn verbindingen centraal.  Als mens staan wij immers niet alleen op of in de wereld.  Iedere mens is een knooppunt van relaties.  Dag in dag uit staan we in verbinding met ideeën, waarden en normen die onszelf als individu overstijgen.  Ons gezin van herkomst, onze schoolkameraden en collega's, onze partner en onze vrienden tot zelfs de maatschappij waarin wij leven, sturen mee ons denken en voelen.  Het voortdurend en wederzijds in verbinding staan met anderen kan het leven complex maken.  Soms merk je dat je vastloopt op idealen, (te) hoge verwachtingen en/of vooroordelen.

In gesprekken met clienten trek ik de verbindingen waarin we elke dag leven naar de voorgrond.  Ik help u spreken over uw gedachten en gevoelens op een wijze die de betekenis ervan voor u helderder maakt en daardoor ook dragelijker, hanteerbaarder. Samen gaan we op zoek naar andere perspectieven of invalshoeken om te kijken naar gebeurtenissen en problemen.

Deze website biedt een overzicht van mijn therapeutische activiteiten, ideeën en werkwijzen.  Graag nodig ik u uit om een kijkje te nemen. U kan mij steeds mailen of bellen voor meer informatie (zie onder 'contact' voor mijn contactgegevens).


Misschien tot binnenkort,


Veerle

 

!! Aanmeldingsstop!!

Omwille van het grote aantal begeleidingen zie ik mij genoodzaakt een aanmeldingsstop in te voeren, om mijn voornemen iedere cliënt binnen de maand een afspraak te garanderen na te kunnen komen.

Ik werk niet met een wachtlijst. Via mijn website wordt u op de hoogte gehouden wanneer de aanmeldingsstop stopt.

Alvast bedankt voor uw begrip.